Østfoldmuseenes nettbutikk tar en pause, men er tilbake i høsten 2022